ރޯދައަށް ހަނދު ބަލާއިރު ރައީސް ޔާމީން އޮންނާނީ ޖަލުގައި- ޝިފާޒު

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ބަލާއިރު، ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އޮންނަވާނީ ޖަލުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް އިންޒާރެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ޝިފާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކެންޕެއިން ޖަލްސާގައި ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ

”ރޯދައަށް ހަނދު ބަލާއިރު ރައީސް ޔާމީން އޮންނާނީ ޖަލުގައި“ ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އަލުން އަނބުރާ ޖަލަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން، ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން އިންޑިއާ އައުޓް ކެންޕެއިން ކުރެއްވިޔަސް ދުވަސްކޮޅަކުން އެމަނިކުފާނު ޖެހޭނީ އިން ވާން ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އަލުން އިންވާން ޖެހޭ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޕާޒް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ޖެއްސުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި މިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި ސަރުކާރުން ނުދޭނެ ކަމަށް ޝަިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިންތިޚާބީ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުން ހަވީރު 5 ޖަހާއިރު

އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް، މަޤާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ...

ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފައިވާ އިސްރާއީލަށް ތާއީދު ކުރި ބޭރު ޓީޗަރު ހަނިމާދޫން ފުރުވާލައިފި

މުޅި ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ފަލަސްޠީނާ އެކުކަން ހާމަކުރިތާ 24 ގައިޑިއިރު ނުވަނީސް އެ ސްކޫލްގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރި ...

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުން ...