އޭއެފްސީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ބައެއް މެޗުތައް އައްޑޫގައި ކުޅެން ނިންމައިފިއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ބައެއް މެޗުތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުޅުމަށް ނިންމީ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށްދާނެ ޓީމެއް ކަނޑައަޅަން އެންމެ ފަހު މެޗުތައް އެއްވަގުތެއްގައި ކުޅެންޖެހޭތީއެވެ. މާލޭގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ގިނަ މެޗުތައް ކުޅުނު ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް މެޗުތައް ކުޅެވޭނެ ދެ ވަނަ ދަނޑަކަށް އޮތީ އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމް އެކަންޏެވެ.

އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިދިޔަ އަހަރު އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޔުއެފާ އެސިސްޓް ބައިނަލްއަގުވާމީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތެއެވެ. އޭގެ ކުރިން އައްޑޫގައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ގްރޫޕް މެޗުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕްގައި އައްޑޫގައި ކުޅެވުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން

ރާއްޖޭގައި އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ބާކީ މެޗުތައް ކުޅެން ނިންމާފައިވާއިރު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އާއި ބަނގްލަދޭޝްގެ ބަޝަންދުރަ ކިންގްސްއެވެ. މިއީ ގްރޫޕުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ކުލަބެއެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރާނެ ދެ ކުލަބަކީ ވެސް މިއީއެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ދެން ވާދަކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ އާއި އިންޑިޔާގެ ޗެންނާއީ އެފްސީއެވެ.

އަންނަ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 23 އިން ނޮވެމްބަރު 4އާ ދެމެދު ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތައް ކުޅޭ ގޮތަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާއިރު، 13 ދުވަހު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ކުޅެ ނިމޭނެއެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ފަހުގެ ދެ ޓެސްޓުވެސް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ދެއްކި މީހާގެ، ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން އޭނާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ...

މަމްލޫކުގެ ހެޓްރިކާއެކު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ މައްޗަށް އިރުޝާދިއްޔާސްކޫލް ބޮޑުތަފާތަކުން ކުރިހޯދައިފި

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު މަމްލޫކުގެ ހެޓްރިކާއެކު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ މައްޗަށް އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް ބޮޑުތަފާތަކުން ކުރިހޯދައިފިއެވެ. މަމެން ...

އިތުރު 6 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ އައްޑޫސިޓީގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 308 އަށް އަރައިފި

އައްޑޫސިޓީގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާއިރު އައްޑޫސިޓީން  އިއްޔެވެސްއިތުރު 6 މީހުން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައްޑޫސިޓީގެ އެކްޓިވް ...