ކޯވިޑް-19: އިތުރު 15 މީހަކު ރަނގަޅުވެ ރަގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 144 އަށް

ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން  ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 15 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅުވެއްޖެވެ.  މިއާއެކު ރާއްޖެއިން  މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 144 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިބަލިން 15 މީހަކު ރަގަޅުވެ ޖުމްލަ ރަގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު  144 އަށް އަރާފައިވާއިރު މިބަލިންރާއްޖޭގެ މީހުން ރިކަވަރީވާ   ރޭޓް އުޅެނީ 10.50% ގައެވެ.

އެނެމް ފަހުން ބަލިން ރަނގަޅުވި 15 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  13 ދިވެހީންނާއި  ސްރީލަންކާގެ ދެމީހެކެވެ.

ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 1371 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 877 މީހުން  މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދަކީ 494  އެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި މިބަލިއަށް 1221  މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ރާއްޖެއިންވަނީ  ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 09 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

މިއަދު މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ނުކުރާތާ 6 ހުކުރު ފާއިތުވެގެން ދިއުމަށްފަހު މިއަދު މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ކުރުމަށް ވަނީ ...

ގިނަ މީހުން އަހަރެންގެ އިންސްޓެގްރާމް ބެލުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް- ޕްރިޔަންކާ

ބޮލީވުޑް އަދި ހޮލީވުޑްގައިވެސް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، މި ފެށުނު އާ އަހަރު ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ...