އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންގައި އަދި މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި ނެތް ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފެށުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ދިނުމަށް ނިންމެވުމާއިގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދީފިއެވެ.

މިކަމާބެހޭގޮތުން މިއަދު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތް ތަކުގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިކަމަށާ އަދި މިސްކިތައްގޮސް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތައް މިސްކިތައް ނަމާދަށް ދާފަރާތްތަކުން  ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

  • ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން މިސްކިތަށް ދިއުން
  • މާސްކު އަޅައިގެން މިސްކިތަށް ދިއުން
  • ގެއިން މުސައްލަ ހިފައިގެން މިސްކިތަށް ދިއުން
  • އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މިސްކިތަށް ނުދިއުން
  • ރޯގާޖެހި، ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާނަމަ މިސްކިތަށް ނުދިއުން
  • މިސްކިތުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަނުކުރުން

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދިރާގު މޯބައިލް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖް ތަކުގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ މޯބައިލް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖް ތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. ...

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ދިވެހީން އުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައި ކޯރެއް ބަންޑުންވެ ދިވެހި ތިން އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ކޯރެއް ބަންޑުންވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ތިން އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ މައުލޫމާތު ...

ފުއްގިރީގެ ވައްކަމުގައި އުޅުމަށްފަހު، މެމްބަރު ބޮންޑޭ އެހެންމީހުންނަށް ވަގަށް ގޮވުން ގޯސް: ނިހާދު

ފުއްގިރި ގަންނަން “ޑީލް”ހެދީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާހެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ)ކަމަށާ، އެރަށަށް ފައިސާ ދެއްކީވެސް އޭނާކަމަށް ...