14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާވަނީ ގެއްލިފައި- އެޗްއާރުސީއެމް

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން 14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް ހިއުމަންރައިޓްސްއޮފްދަމޯލްޑިވްސް ( އެޗްއާރުސީއެމް )  އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ 1 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 27 ރަށު ކައުންސިލަކުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މައުލޫމާތު އެޗްއާރުސީއެމުން އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު ކޮވިޑް 19 އާއިގުޅިގެން 334 މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް 14 ކައުންސިލަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 27 ރަށުގެ ތެރެއިން 7 ރަށެއްގައި މީހުން ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާއިރު 9 ރަށެއްގައި ހޯމް އައިސްލޭޝަންގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާކަމަށްވެސް އެރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކާބޯތަކެތި ލިބެން ނެތްކަމަށް ދެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާއިރު މަސްދުވަހަށްވާވަރަށް ކާބޯތަކެތި ނެތްކަމަށް 9 ރަށަކުން ބުނެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެފައިވާކަން 6 ރަށަކުން ބުނެފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން ދެރަށަކުން ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ މަތިންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިރިޕޯޓްގައި 1 ރަށެއްގައި ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތި އާއިލާއެއް އެބަހުރިކަމަށާ ރަށުގެ ފަންނީ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ފިޔަވައި އެހެނ ބިދޭސީންނަށް ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދަތިކަމަށް 3 ރަށަކުން ފާހަގަކުރާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގިނަ ރަށްރަށުގައި ބޯފެން ރައްކާކޮށްފައިވާއިރު 4 ރަށެއްގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބޯފެން ރައްކާކުރެވިފައިނެތްކަމަށާ ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނެ ފެނުގެ އަގުބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް އެއްރަށުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ގޭސް ރަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނެތްކަން 3 ރަށަކުން ފާހަގަކުރާކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޔޫރޯ 2020: ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ކަޓުވާލާ ސްވިޒަލޭންޑް ކުއާޓާއަށް

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބަލިކޮށް ޔޫރޯގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ސްވިޒަލޭންޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ ޔޫރޯ 2020 ގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ...

އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތައް ހިމެނޭގޮތައް އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ގާއިމް ކުރުމަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

އައްޑޫސިޓީ ގެ އަވަށްތައް ( ރަށްތައް ) ހިމެނޭހެން އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ...

ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ފެންބޮޑު ނުވާވަރަށް ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްލިބިއްޖެ

ރެއިންފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އައްޑުއަތޮޅަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް  ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެ ބޮޑެތި ...