އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

އަނެއްކާވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް އިން ލ. އަތޮޅުންފެށިގެން  އައްޑޫ ސިޓީއާއިހަމައަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިރޭ 21:00  އިން މިރޭގެ ދަންވަރު  1:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް އިން މިރޭ 19:00 ން މިރޭގެ ދަންވަރު 1:00 އަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވާއިރު މިއަދުގެ އެހެން ދެވަގުތެއްގައި އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓްވެސް ނެރެފައިވެއެވެ.

މސިޓީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ނެރެފައިވާ ޔެލޯ އެލާޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ލ. އަތޮޅުން ފެށިންގެން އައްޑޫސިޓީއާއިހަމައަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި  ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާ އަދި ވިލާގަޑުގައި 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށްވެސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލްގެ ޔެލޯއެލާޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާގައި އައްޑޫސިޓީއަށްވެސް  ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ  ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް މިއަދު ވަނީ ފެންވަދެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަޓީން ބުނީ މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމަށް- ނަޝީދު

މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަން އިންޑަސްޓްރީ (  މަޓީން )  ...

މިތިބީ ރިސްކު ނަގައިގެން، އެންމެ ބޮޑީ ޤައުމު”- ކެޕްޓަން މުސްތަފާ

ކޮވިޑް 19 އާއެކު މުޅި ޤައުމު މިއަދު މިއޮތީ ބިރުވެރިކަމާ ނާމާންކަމުގެ ސާލަކުން ފަރުދާ ކުރެވިފައެވެ. މި ބިރުވެރިކަމުން ...

ބޭރުގެ މީހުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދެނީ އެމީހުން ބޭނުންވާ މިނިވަންކަން ގެނައުމަށް – މުއިއްޒު

ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ މީހުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދެނީ އެމީހުން ބޭނުންވާ މިނިވަންކަން ގަނައުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ...