އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ 12 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި “ހެލްޕާސް”ގެ ގޮތުގައި އެކި ޑިޕާޓުމެންޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ 12 ބިދޭސީން ކަމަށެވެ.

އެމީހުންނަކީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި އެ ބްލޮކުގައި ޖުމްލަ 40 މުވައްޒަފަކު ދިރިއުޅޭ ކަމަށް އަފްއާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަފްއާލް ވިދާޅުވީ އެމީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރެވި، ދެންތިބި މީހުން ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ނޭޕާލާއި ބަންގުލަދޭޝްގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ބަލި ޖެހުނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނޫން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް އަފްއާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

14،000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހައިފި

ކޮވިޑްގެ ތިންވަނަ ޑޯޒްގެ ގޮތުގައި ދެމުންގެންދާ ބޫސްޓާ ޑޯޒް 14000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖަހައިފި ކަމަށް ހެލްތް ...

މަރުގެ އަދަބު ނުދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ނުދޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން 27 ނޮވެމަބަރ ...

މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 318 މީހުން!

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 318 މީހުން ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. އަދި 128 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ...