ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރަން ފެށުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ކޮޅުމަނޑުލު ގުރައިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ޣައްސާން މައުމޫނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޣައްސާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އައްޑޫއިން ކޮވިޑް-19އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އެސިޓީގެ އާބާދީ ތެރޭގައި މިބަލި ފެތުރޭކަން ދެނެގަނެވުމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. ޣައްސާން ވިދާޅުވީ އައްޑު އަތޮޅުގެ އާބާދީ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރެން ފެށުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރަށް ޣައްސާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއާއި އަދި އެނޫންވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މާހިރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިބަލި ހަންމަތަކުރުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ ޓެސްޓުކުރުމެވެ. ޣައްސާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިންވަނީ ޤައުމުތަކުގައި މިބައްޔަށް ޓެސްޓުކުރާ މިންވަރު މަދު ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ޓެސްޓުކުރުން މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ޣައްސާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވެސް ޓެސްޓުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ޓެސްޓުކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ޣައްސާނުގެ ޓުވީޓު ނިންމަވާލައްވާފައިވަނީ މިބަލި ކޮންޓުރޯލުކުރުމުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށް މާހިރުން ފާހަގަކުރައްވާ ހަތަރު ފިޔަވަޅު ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

އެގޮތުން ޓެސްޓުކޮށް ބަލި ހުންނަ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު، ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނާ ބައްދަލުވި މީހުން ދެނެގަތުމަށް ޓްރޭސްކުރުމަށް ޣައްސާން ގޮވައިލެއްވިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ބަލިހުރުން އެކަށީގެންވާ މީހުން އެކަހެރިކުރުމަށްވެސް ގޮވައިލެއްވިއެވެ. އަދި އެކަހެރިކުރުމަށްފަހު ބަލި ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގެ މުހިއްމުކަންވެސް ޣައްސާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ތެރެއިން ދިވެއްސަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލޭން ތެރެއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ...

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅައިފި

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޗައިނާގައި 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅާ ނިންމާލައިފިއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ...

ގަމު ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކޮށް ކައްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރާނަން: ރައީސް

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްގީގެ ...