އައްޑޫ ހެރަތެރަ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ހަދައިފި – ހެރެތެރެ ފެސިލިޓީގައި 270 ކޮޓަރި ހުންނާނެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ އަތޮޅު ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓުކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްގެ ކޮވިޑް-19 ކަވަރޭޖަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި، ދެކުނުގައި ހަދާ ފެސިލިޓީތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ދެކުނުގައި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި މިވަނީ ދެކުނުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުކަމަށްވާ ހެރެތެރެ ރިސޯޓުކަމަށެވެ. ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ހެރެތެރެ ރިސޯޓުގައި 270 ކޮޓަރި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި ވެސް އިތުރު ރަށެއް “ސްޑޭންޑްބައި”ގައި ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އުތުރުގައި ދޮނަކުޅި ހައިޑްއަވޭ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައި، ށ. އަތޮޅުންނާއި ހއ. އަތޮޅުން ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވި މީހުން އެ ރިސޯޓުގެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއެވެ.

އެރިސޯޓުގައި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ސަތޭކައެއްހާ ކޮޓަރިވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އުތުރުގައިވެސް “ސްޑޭންޑްބައި” ގައި އިތުރު ރަށެއް ބޭވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް 519 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެތެރެއިން 18 މީހަކު ރަނގަޅު ވެފައިވާއިރު، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 447 މީހަކު އަދި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި 1311 މީހަކު އެބަތިއްބެވެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު، އެކަކު މިހާތަނަށް ނިޔާވެފައިވެއެވެ.

މަސްދަރު: ރާއްޖެ އެމްވީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު  މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި  އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި  އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން ...

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަށްވުރެ އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓްދިނުން- ފަޔާޒް

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަށްވުރެ އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓްދިނުންކަމަށް  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ...

ނަސީރުގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމު ބާތިލުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުސެއިން ނަސީރުގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާތިލުކޮށްފި ...