ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ އަތޮޅު ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓުކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްގެ ކޮވިޑް-19 ކަވަރޭޖަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި، ދެކުނުގައި ހަދާ ފެސިލިޓީތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ދެކުނުގައި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި މިވަނީ ދެކުނުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުކަމަށްވާ ހެރެތެރެ ރިސޯޓުކަމަށެވެ. ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ހެރެތެރެ ރިސޯޓުގައި 270 ކޮޓަރި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި ވެސް އިތުރު ރަށެއް “ސްޑޭންޑްބައި”ގައި ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އުތުރުގައި ދޮނަކުޅި ހައިޑްއަވޭ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައި، ށ. އަތޮޅުންނާއި ހއ. އަތޮޅުން ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވި މީހުން އެ ރިސޯޓުގެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއެވެ.

އެރިސޯޓުގައި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގެ ގޮތުގައި ސަތޭކައެއްހާ ކޮޓަރިވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އުތުރުގައިވެސް “ސްޑޭންޑްބައި” ގައި އިތުރު ރަށެއް ބޭވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޢަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް 519 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެތެރެއިން 18 މީހަކު ރަނގަޅު ވެފައިވާއިރު، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 447 މީހަކު އަދި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި 1311 މީހަކު އެބަތިއްބެވެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު، އެކަކު މިހާތަނަށް ނިޔާވެފައިވެއެވެ.

މަސްދަރު: ރާއްޖެ އެމްވީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ޑރ.ޝަހީމް ހަމަޖަައްސަވައިފި

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ...

ނަރުދޫ ކޭސް ބޮޑު ކްލަސްޓަރ އަކަށް ވެދާނެ – ޑރ.އަފްޒަލް

މިމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރި އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ...

މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ދެމީހުން

އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދެމީހުންނަކީ ކުރީން ...