ނިއުލައިން ބޯޓްގެ ފަޅުވެރީންގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

ހުޅުދޫ ނިއުލައިން ބޯޓްގެ 11 ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް ވެއްޖެވެ.

ނިއުލައިން ބޯޓު މިދިޔަމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މާލެން ފުރައިގެން ހުޅުދުއަށް  އައިސްފައި ވަނީ 20  އޭޕްރީލް 2020 ވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި ބޯޓު ރަށަށް އައުމާއެކު ބޯޓުގެ 11 ފަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން 10  ފަޅުވެރީންނާއިއެކު ބޯޓު ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައެވެ. މިބޯޓްގެ އަނެއް ފަޅުވެރިޔާ އެކަހެރި ކުރެވިފައިވަނީ އޭނާގެ ގޭގައެވެ.

މިބޯޓުގެ 11 ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ ބޯޓް މާލެން ފުރިތާ 14 ދުވަސް 30 އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއިގުޅިގެން ބޯޓް އެކަހެރިކޮށްފައިވާ އެކަހެރިކުރުމުން ދޫކޮށްލުމަށް  ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން 30 އެޕްރީލް 2020 ވަނަދުވަހު ހަވީރު ބޯޓަށް ގޮސް ބޯޓްގެ ފަޅުވެރީން ބަލާ ޗެކްކުރުމުން ދެފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން ހުމުގެ އަސަރު ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެކަން އެޗްޕީއަށް ރިޕޯޓްކޮށް އެޗްޕީއޭގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އައްޑުއަތޮޅުން 30 އެޕްރީލް 2020 ގައި ނެގުނު އެހެން ސާމްޕަލްތައްވެސްވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެ.  އެއީ އެމްއެންޑީއެފްގެ 5 މީހެއްގެ ސާމްޕަލްގެ އިތުރުން ރިސޯޓަކުން އައި މީހަކާއި، ކޭސް 21 އާއި ގުޅޭ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ތިންވަނަ ސާމްޕަލްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ހަދަން ޖޭއެމްސީ އަށް 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީ ޕްރޮޖެކްޓްސްއަށް މަޝްރޫއު އެވޯޑުކޮށް   އެ ...

ކޮވިޑް 19- ހިތަދޫން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 4 މީހުން

ހިތަދުން މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނާއެކު ހިތަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސް އަދަދު 127 އަށް އަރައިފިއެވެ. އައްޑޫ ...

ފަންނާންގެ މިއުޒިކީ ޢީދު ޝޯވ މިއަހަރު އައްޑޫ ސީޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފަންނާންގެ މިއުޒިކީ ޢީދު ޝޯވ މިއަހަރު އައްޑޫ ސީޓީގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ...