ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ( 29-4-2020 ވަނަ ދުވަހު )  14 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

ރޭ ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑރ.އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ  14 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވްވެ މީގެ ކުރީންވެސް ސިފައިންގެ 6 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާތީ އެމްއެންޑީއެފް ކްލަސްޓާ އަކީ ބޮޑު ކްލަސްޓާ އަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި އެމްއެންޑީއެފްއަށް ނިސްބަތްވާ މި 14 ބޭފުޅުންނަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރިންގ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވޯކްޝޮޕްއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އެ ވޯކް ޝޮޕް ވަނީ ކަރަންޓީންކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެމްއެންޑީއެފް ބަޔަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށިން ފެނުނު ހަތަރު މީހުންނާއި އަދި ކޮވިޑް ވިލޭޖުން ފެނުނު ދެ މީހުންނެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެހި ސިފައިންގެ އަދަދު ވަނީ 20 އަށް އަރާފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެމްއެންޑީއެފް ބަޔަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށިން ފެނުނު ހަތަރު މީހުންނާއި އަދި ކޮވިޑް ވިލޭޖުން ފެނުނު ދެ މީހުންނެވެ.

ދިވެހި ސިފައިން ދަނީ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާލޭގެ މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މާލޭ މިސްކިތެއްގެ އިމާމުކަން ކުރާ މީހަކު ހިމެނޭކަން ހާމަ ވެއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާ ...

މީދޫގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާއިން އެގުނު އެއްޗަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެމްޕީ ރޮޒެއިނާއަށް ކުރައްވާ އިތުބާރު- އިބުރޭ

މީދޫގެ ވޯޓްގެ ނަތީޖާއިން އެގުނު އެއްޗަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެމްޕީ ރޮޒެއިނާއަށް ކުރައްވާ އިތުބާރުކަމަށް ހުޅިމީދޫ ސިއްހީ ...

އެއިމްސް ކްލިނިކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުން މިއަދު ކްލިނިކު ބަންދުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއިގުޅިގެން ފޭދޫ އެއިމްސް ކްލިނިކަށްވެސް ފެންވަދެ ގެއްލުން ތަކެއް ލިބުމާއިގުޅިގެން މިއަދު ( 14 ...