ނަރުދޫން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫން، އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެރަށުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 7 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މުދާ އުފުލާ ބޯޓްތައްވެސް މާލެން ފުރައިގެން ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް އައިސްގެން އެބޯޓްތަކުން މުދާ ބާލަމުންގޮސްފައިވާ ދުވަސް ވަރެކެވެ. ވީމާ މިބޯޓްތަކުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ބަލަން އެބަޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ ށ . އަތޮޅު ނަރުދޫން އަދި މިލަންދޫން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީވެސް ދާދިފަހުން މާލެން އެދެރަށަށް ދަތުރުކުރި އަމާޒު ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި  އެބޯޓްގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެމީހާގެ ފަރާތުން ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ކަމަށްވާތީއެވެ.

( އިތުރު ތަފްސީލް އަންނީ )

( އިތުރު ތަފްސީލް އަންނީ )

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރިސޯޓުން ފިލައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔަ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިިއުލާނުކޮށް، ރިސޯޓުތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް މީހުން އެރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރިސޯޓަކުން ...

ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ގދ ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ އެރަށް މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ވަނީ އެރަށުން މިއަދު ރެކޯޑް ...

އައްޑޫގައި ޑެންގޫ ހުމާއި، ލޮލުރޯގާއާއި، ވައިރަލް ހުން ފެތުރެނީ

މި ދުވަސްވަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑެންގޫ ހުމާއި، ލޮލުރޯގާއާއި، ވައިރަލް ހުން ފެތުރެމުންދާތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އައްޑޫ ...