ށ. މިލަންދޫން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

އޮންލައިން ނޫސް “ވަގުތު” ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ   ގޮތުގައި އެރަށުން ކޮވިޑް-19 އަށްމީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާފައި ވަނީ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ.

މިއާއި އެކު މާލެ ފިޔަވާ ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ރަށްތަކުގެ އަދަދު ހަތަރަކަށް އެރީއެވެ. މީގެ ކުރިން ހއ. އުލިގަމުން އެކަކު، އަދި ކ. ތުލުސްދޫން ދެ މީހަކާއި، ށ. ނަރުދޫން ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވެއެވެ.

މިލަންދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ އަމާޒު ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި ފިރިހެނެކެވެ.

“ވަގުތު”  ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި  އެރަށުން ފަސް މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ލިބިފައި ވަނީ ދެ ސާމްޕަލެއްގެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އެކަކުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެ.

( އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

މަސްދަރު: ވަގުތު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސިޔާސީ ޖަގަހައަކަށް ފެނަކަ ނުވާނެ

ސިޔާސީ ޖަގަހައަކަށް ފެނަކަ ނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު  ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަހުމަދު ސައީދު ...

ކެބް އެމްވީގެ ހިދުމަތް އައްޑޫސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

“ކެބް އެމްވީ” ގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.  advertisement ކެބް އެމްވީ ޚިދުމަތަކީ “ފަހި ކެބް” ...

2023 ގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު ތައާރަފުކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ތައާރަފުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ...