ރާއްޖެއިން އިތުރު ފަސް ދިވެއްސަކާއި، ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައި އެޗްޕީއޭއިން ކޮށްފައިވާ ޓުވިޓެއްގައެވެ. އެޓުވިޓުގައި ވަނީ، އިތުރު ފަސް ދިވެއްސަކާއި، ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށެވެ.

މިއާއެކު މިއަދު މިހާތަަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ވަނީ ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ދިވެހިންނާއި، ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާއި، ޕާކިސްތާނު މީހެކެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 12 މީހުންނާއެކު  ރާއްޖެއިން މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 226 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުުންގެ ތެރޭގައި 137 މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ. އަދި 89 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި ؟

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމްގައި ހުންނެވި މޫސާ ސިއްދީގު އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މޫސާ ސިއްދީގު މަގާމުން ...

އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްވޮޕް އެގްރިމެންޓެއް

އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކު، ރިޒާވް ބެންކު އޮފް އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކު، އެމްއެމްއޭއާ ދެމެދު 200 ...

އައްޑޫ ކްލަބަކުން ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބައެއް ތަކެތި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ބައެއް ތަކެތި  އައްޑު އަތޮޅުގެ ހިތަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބެއް ކަމުގައިވާ އެފްސީ ...