އިތުރު ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިއަދު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 14 އަށް ބަދަލުވެއްޖެވެ.

 މިއަދު އިތުރަށް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ  ބަންގްލަދޭޝް މީހެކެވެ. މިއާއެކު  ރާއްޖެއިން މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 83 އަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މިއަދު ފަހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ކަމަށާއި، އެ މީހާ މިހާރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީޓީއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ، މިހާރު އެމީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އީޔޫގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ޕުރެޝަރެއް ނެތް: ސަފީރު ޝިއާން

އީޔޫގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ...

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންތަކެއް މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ. ހަތާވީސް” އޮންލައިންހައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުހުންގެ ބޯޑުން ...

މީދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ފިޔަވައި އައްޑުއަތޮޅުގެ އެހެން ޔޫތުސެންޓަރުތަކަށް ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ޖިމްއިންސްޓްރަކްޓަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

މީދޫ ޔޫތު ސެންޓަރ ފިޔަވައި އައްޑުއަތޮޅު އެހެން ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫތު ސެންޓަރުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ...