އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހއ.އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މީހާއަކީ މާލެ އިން ކަނޑުމަގުން ދާދި ފަހުން ރަށަށް ދިޔަ މީހެކެވެ.

 

.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

ސިޔާސީ މަގުސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް އަންހެނުންވެސް އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރޭ: ރޮޒައިނާ

ސިޔާސީ މަގުސަތުތައް ހާސިލްކުރުމަށް އަންހެނުންވެސް އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އައްޑޫ ...

ފަލަސްތީނު ރަށްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ އިވެންޓެއް މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުކައިރީގައި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކީ ތިބިކަން ހާމަކޮށް ދިނުމަށާ ފަލަސްތީނުގެ ރަށްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ގޮތުން ބާއްވާ އިވެންޓެއް  މިއަދު ...