14-4-2020 ގައި އެއަރބަސް އިން ގަމަށް ދަތުރުކުރި އެންމެންނާ އެމީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވި އެންމެން ގޭގައި މަޑުކޮށްދެއްވާ

14 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު އިރުއޮއްސި 18:30 ގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސި މޯލްޑިވިއަންގެ އެއަރބަސް އިން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކާއި ކޮންޓެކްޓްވި ފަރާތްތަކަށްވެސް މިވަގުތު އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތަކީ ގޭގައި މަޑުކޮށްދެއްވުންކަމަށް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ހިތަދޫ ” ކޮވިޑް19 ހިތަދޫ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް ” ޓީމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް19 ހިތަދޫ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް ޓީމުން މިގޮތައް ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ 15 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު މާލެން ކޮވިޑް 19 އަށް ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓްވެފައިވަނިކޮށް އެޓީމްގެ ފަރާތުން ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް

އިތުރު ދެމީހަކު މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް އަރައިފިއެވެ. މި މީހާ ...

ސްރީ ލަންކަން އިން އައްޑޫ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްއިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް އެޕްރީލްމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފިއެވެ. ...

ކިޔެވުމުން ދުރުވި 200 ކުދިން ވަނީ އަނބުރާ ގެނެވިފައި- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ތައުލީމް އުނގެނުމާއި ދުރުވެފައިވާ 200 ކުދިން އަލުން ތައުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް ...