14-4-2020 ގައި އެއަރބަސް އިން ގަމަށް ދަތުރުކުރި އެންމެންނާ އެމީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވި އެންމެން ގޭގައި މަޑުކޮށްދެއްވާ

14 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު އިރުއޮއްސި 18:30 ގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސި މޯލްޑިވިއަންގެ އެއަރބަސް އިން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކާއި ކޮންޓެކްޓްވި ފަރާތްތަކަށްވެސް މިވަގުތު އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތަކީ ގޭގައި މަޑުކޮށްދެއްވުންކަމަށް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ހިތަދޫ ” ކޮވިޑް19 ހިތަދޫ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް ” ޓީމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް19 ހިތަދޫ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް ޓީމުން މިގޮތައް ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ 15 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު މާލެން ކޮވިޑް 19 އަށް ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓްވެފައިވަނިކޮށް އެޓީމްގެ ފަރާތުން ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވަގުތުން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް ރަޖިސްޓަކުރެވޭ ގޮތް ބީއެމްއެލް އިން ހަމަޖައްސައިފި

ބޭންކިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ކަސްޓަމަރުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނާއި ވީހާވެސް ފަސޭހައި ރަޖިސްޓަކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ...

މިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެމްޑީޕީ- މޭޔަރު ނިޒާރު

މިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރުކަމަށާ އެހެންކަމުން  އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން އަދި  އެމްޑީޕީގެ ...