ކޮވިޑް-19: 1 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ !

ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ލައްކައަކަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެއެވެ

ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް މިބަލީގައި 102،514 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މިބަލި 1694،943 މީހުންނަށްވަނީ ޖެހިފައެވެ.

އިއްޔެ އެމެރިކާއިން އެކަނިވެސް މިބަލީގައި 1894 މީހުންނަށް ވަރުގިނަ މީހުންމަރުވެފައިވެއެވެ. ދެން އިއްޔެ މިބަލީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އިގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. އިގިރޭސި ވިލާތުން އިއްޔެ މިބަލީގައި 980 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިބަލީގައި އެއްލަކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެގެން ގޮސްފައިމިވަނީ  މިބަލި ފެތުރެން ފެށިތާ 100 ދުވަސް ހަމަވި ދުވަހެވެ.

މިބަލީގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ 18,849 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިޓަލީންނެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ 18585 މީހުން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާއިންނެވެ.

މިބައްޔަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ. އެމެރިކާއިން އިއްޔެ ނިޔަލަށް  500,131 މީހުން މިބައްޔަށްވަނީ ޕޮޒިޓްވެފައެވެ.

2019  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި  ޗައިނާއިން ފެތުރެން ފެށި  މިބަލި  ދުނިޔޭގެ  210 ޤައުމަކަށާއި، ސަރަޙައްދަށް  މިހާރުވަނީ ފެތުރިފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އާޠިފާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އާމިނަތު އާޠިފާ ޝަކޫރު އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިނިސްޓަރ އާޠިފާ އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ސިއްޙީ ...

ނާޒިމް ސައްތާރު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތް އަށް އިންކާރު ކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޒުވާނެއް ކަމުގައިވާ އެމްޑީ އަލަމްގިރިއާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯތަކެއް އާންމުވުމާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ...

އުމުރު ދުވަސް ހޭދަކުރީ އަޑިގުޑަންތަކާއި ހެރަފުހާއެކު- ޝުއާއު

އުމުރު ދުވަސް ހޭދަކުރީ އަޑިގުޑަންތަކާއި ހެރަފުހާއެކުކަމަށް އައްޑޫސިޓީގެ ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝުއާއު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ޝުއާއު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެބޭފުޅާގެ ...