ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ފެނަކައިގެ އޮންލައިން ބިލިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ލޯންޗް ކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އޮންލައިން ބިލިންގ ތައާރަފްކުރުމަށްޓަކައި ފެނަކައިން އާ ސޮފްޓްވެއާއެއް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔެ ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި އޮންލައިން ބިލިންގ ތައާރަފްކުރުމަށް ފެނަކައިން ތައްޔާރުކުރި  މިސޮފްޓްވެއަރ ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދެވެ.

ފޮޓޯތަކާއި މައުލޫމާތު: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޓުވިޓަރ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ސެމީފައިނަލް މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭނެ

ގައުމުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭގޮތައް ޝެޑިއުލްކޮށްފިއެވެ. ...

50 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ – ޤައުމީ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް

ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދޭ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ޢުމުރުން 50 އަހަރާއި 50 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދިނުމަށް ...

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި މިއަދު ބިރު ދެއްކުމެއް ނެތްކަމީ ހަގީގަތް: އެމްޑީޕީ

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި މިއަދު ބިރު ދެއްކުމެއް ނެތްކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ނަގަހައްޓާނެކަމީ ޔަގީންކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ...