ކްލަބްގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތައް އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރާނެ- ބާސެލޯނާގެ ރައީސް

ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވަމުންދާ މާލީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ އުނިކުރިނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ ސްކޮޑް ވަރުގަދަ ކުރެވޭނެކަމަށް އެކުލަބުން ބުނެފިއެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރިމަތިވާނެ މާލީ ދަތިތަކާހުރެ ބާސެލޯނާއިން ގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ދެކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާއާއި އިންޓަމިލާނުގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލައުޓާރޯ މާޓިނޭސް ނުގެނެވޭނެކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަން ފެށުމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރީންގެ ނަން ބުނަން ބޭނުން ނުވާކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް ކްލަބްގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތައް އަންނަ ސީޒަނަށް  ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މާގިނަ ފައިސާ ދައުރުވާނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށާ އެހެންކަމުން ގިނަ ކުޅުންތެރީން ކްލަބް ބަދަލުކުރަންވެސް އެކަށީގެން ނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްކުލަބުން އަނެއްކުލަބަށް ބަދަލުކޮށް ޓްރާންސްފާ ތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރައިގެ 70 ޕަސެންޓް އުނިކުރީ ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން އެހެން ކުލަބްތަކަށްވުރެ ބާސެލޯނާއަށް ކުރާ އަސަރު ބޮޑުވުމުންކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ގިނަ ކުލަބްތަކުން ބުރަވަނީ ސްޕޮންސާއަށާ ޓީވީ ރައިޓްސްއަށްކަމަށާ ބާސެލޯނާއިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެނޫން ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބަރޯސާ ކުރާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުލަބުން މިސީޒަނަށް ލަފާކުރި އެއްބިލިއަން ޔޫރޯގެ ބަޖެޓާއެއްގޮތައް ގިނަ ކަންކަން ނިމިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްދަރު : ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ...

ސްޕެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓު ކުރަން ފަށައިފި

ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ފިޓޫރުގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓޫރިޒަމް ޓްރޭޑް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ފެއާގައި ...

އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް

ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫގައި އެޅި އީކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު އެތަނުގައި ...