މަގުމަތި ވުމުގެ ކުރީން މާލެ ދޫކޮށް ދިޔުމަށް މެމްބަރު އީސަ ގޮވާލައްވައިފި

މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުން ކުލި ނުދެއްކި މާލޭގައި މަގުމަތިވުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ފަސްގަނޑަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މެމްބަރު އީސަ ވިދާޅުވީ ހާލުގައި ޖެހި މަގުމަތިވެ އާއިލާ ނުބެލޭ ހިސާބަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއާ ކުރަންޖެހޭ ހަރަދާއި ނުބައްދަލު ކަންކަން ދޫކޮށްލުމަށް އީސަ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އީސަ ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތްނަމަ ކުއްޔަށް އުޅޭތަން ދޫކޮށް ރަށަށް ދިޔުމަށް ގޮވާލާކަމަށެވެ.

މާލޭގައި ގެދޮރު ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތްތަކުން ކުލި އަގުހެޔޮ ކުރިނަމަވެސް ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން އީސަގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރަނީ މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ވަޒީފާތައް މަދުވެ، މުސާރަތައް ކުޑަކުރަމުންދާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީ އުދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

advertisement

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކަރަންޓީން ނުވެ މިހާރު ރާއްޖެއިން ޔޫކޭ އަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ

ކޯވިޑާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އެތެރެވުން މަނާ ޤައުމުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަތް ލިސްޓުން ކަރަންޓީނު ނުވެ ދަތުރުކުރެވޭ ޤައުމުތަކުގެ ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 28  އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ: ޝައިނީ

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ...