މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ ދެކުނު ކޮޅުން ރޯސްވާދީން ފެށިގެން ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ އުތުރު ފަރާތުގެ މަގާއި ހަމައަށް އޮތް ސަރަހައްދުން އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން މަގުކޮނެގެން ފަސްނަގާ މަންޒަރު ،

މިގޮތައް އެސަރަހައްދު ކޮނެގެން ފަސްނަގަމުންދަނީ އެސަރަހައްދުގައި  އޮތް ފަސްގަޑު ވަރަށްބޮޑުތަން މަޑުކޮށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެފަސްގަޑު  އޮތްގޮތައް ބާއްވައިގެން ތާރު ނޭޅޭނެކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ އިންޖިނިއަރުންނަށް ފެނިގެން ، އެހެންކަމާއެކު އެމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށްޓަކައި އެސަރަހައްދު 5 ފޫޓް ފުންމިނަށް ކޮނެ ވެލި ނެގުމަށްފަހު މޫދުން ނަގާ ވެލި އަލުން އަޅައިގެން މަގު ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މިހާރު އެމްޓީސީސީ ގެ ފަރާތުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފި

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފިއެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާ ސަރަހައްދަށް މާލެއާއި 2854 ކިލޯމީޓަރު ދުރުމިނުން ...

ސައުތުޕާމް ކައިރީގެ  ނެރުމައްޗަށް އުރުނު ދޯނި ފުންކޮށްފި

ސައުތުޕާމް ރިސޯޓާއި މީދޫއާ ދޭތެރެއިން ކަނޑާފައިވާ ނެރުން ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުގެ އެއްފަރާތައް އުރުނު ”ފެމިނާ“ ދޯނި ...

އައްޑޫސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއްދީފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދީފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އައްޑޫ ...