advertisement

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ މޮޅުކަމެއް އަދި ދެރަކަމެއް ނޫންކަމަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުގެއިލް މިހެން ވިދާޅުވީ އުގެއިލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލް ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަކީ އެއްބައެއްކަމަށާއި ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތް ވުމަކީ ވަކި މޮޅުކަމެއް ނޫންކަމަށާ އަދި ވަކި ދެރަކަމެއް ވެސް ނޫންކަމަށެވެ.

“އެކުވެރިކަމަކީ އަބަދު ވެސް ގަދަފަދަ ބާރެއް. އެއާ ހިލާފަށް ވަކިވެގަތުމަކީ ނިކަމެތި ކަމެއް”، އުގެއިލްގެ ޓުވިޓާގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އުގެއިލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ މާލޭގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލައާއި ފަލަސްތީނުގެ ހާލަތާއި އެއްވަރުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސައިން) ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ބޮޑު ބަހުސަކަށް ވެފައިވަނިކޮށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް – އެމްޓީސީސީ ބަލިކޮށް ފެނަކަ ފައިނަލަށް

މިހާރު ހުޅުދޫގައި ކުޅެވެމުންދާ އައްޑޫ ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމްފެނަކަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.  ޓީމް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ހުޅުދޫ ...

އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށްދާނެ: ރައީސް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ...