އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް ހޯދައިފި

ފެނަކަ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (އެފްއާރުސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނަމުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ.

މަރަފޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދީ އިއްޔެ ހަވީރު ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގައި ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިމެޗްގައި މަރަދޫ ފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ދެލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައެވެ. މިދެ ލަނޑުވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަރަދޫ ފޭދޫބްންޗަށް ކުޅުނު ނިޒާރުއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މަރަދޫފޭދޫޓީމް ޖާގަހޯދީ އެޓީމް ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅެވުނު ދެމެޗުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވި ސެމީފައިނަލްގައި މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ 2 ވަނަ ޓީމާ ވާދަކޮށް 7 ލަނޑު 1 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

ހުޅުމީދޫޓީމް މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ އެޓީމް ހިމެނުނު ގްރޫޕްގައި  ކުޅުނު 3 މެޗްގެ ތެރެއިން 2 މެޗުން މޮޅުވެ އެއްމެޗުން އެއްވަރުވެ އޭ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފަނަލަށް ހޮވި ސެމީފަނަލްގައި ވަރުގަދަ ހިތަދޫ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

އިއްޔެ ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ނިމުމުން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް ހޮވުނު މަރަދޫ ފޭދޫޓީމާއި މެޑަލް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ އެމްޕީއެލްގެ އެމްޑީ ޝާހިދު އަލީއެވެ. އަދި އެޓީމަށް ފެނަކަ އެފްއާރުސީން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ޗެކާއި ޓްރޮފީ ހަވާލްކޮށްދެއްވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދުއެވެ.

ރަނައަޕްޓީމަކަށް ހޮވުނު ހުޅުމީދޫޓީމަށް މެޑަލްއާއި  އެފްއާރުސީން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ޗެކް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދުު ނިހާދެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 4 ކުޅުންތެރީނަނަށް ސެޓެފިކެޓާއި ޓްރޮފީ ހަވާލްކޮށްދެއްވީވެސް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދުު ނިހާދެވެ.  މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 4 ކުޅުންތެރީނަނަށް ހޮވިފައވަނީ ހިތަދޫޓީމްގެ އިބްރާހިމް ސާމީ ، މަރަދޫފޭދޫޓީމްގެ އިބްރާހިމް ރިޒްމީ ، ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ މީޒާދު އްބަދުﷲ އާއި އެޓީމްގެ ހަސަންދީދީ ( ލޯންގޭ ) އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށާ ފައިނަލްމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު މަރަދޫ ފޭދޫޓީމްގެ އިބްރާހިމް ނިޒާރުއަށް ޓްރޮފީއާއި ސެޓްފިކެޓް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ ފެނަކައިގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭޓީމަކަށް ފުވައްމުލަކު 1 ނަމްބަރު ޓީމް ހޮވިފައިވާއިރު މިމުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރަދޫފޭދޫޓީމްގެ އިބްރާހިމް ނިޒާރެވެ.

ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗުން 2 ޓީމް ހިތަދޫ ބްރާންޗުން 2 ޓީމް އަދި މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗުން ދެޓީމާއި ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުން 1 ޓީމް ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިމުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭ ކޮވިޑް ޓެސްޓް ހަދަން ފަށައިފި

ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބޭ ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓް އެޗްޕީއޭގެ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާ ސެންޓަރުތަކުގައި ހަދައިދޭން  ފަށައިފިއެވެ. ...

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާކަހަލަ އިޝާރާތެއް ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވައިފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާކަހަލަ އިޝާރާތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ...

ކޮވިޑް-19 : ށ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ށ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީނު ކޮށްފިއެވެ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާކަން ހާމަކޮށް އެރަށު ކައުންސިލަށް އެޗްޕީއޭ އިން ...