ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒީނާޒުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހީން ބިނާކުރުމަށާއި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށާ އަދި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ސ. ހިތަދޫ އާސީނުގޭ ޒީނާޒު ހުސެންއެވެ.

ޒީނާޒު ހުސެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ 24 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .

advertisement

ޒީނާޒު ހުސެން އަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެއްވުމަށް ގައުމީ އިނާމާއިބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމެވީ މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މިދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކާއި އަމިއްލަފުޅުގޮތުން މިދާއިރާ ތަރައްގީކުރެއްވުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ މުހިމުކަން ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވެ.

ޒީނާޒުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންސްޓިޓިއު އޮފް ހޮޓެލް އެންޑް ކޭޓްރީން ސާވިސަސް އާއި އަދި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލްޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ޑީންއެއްގެ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މާދަމާ ( 15 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދެމީހުންނަކީ ...

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އިލްޔާސް ލަބީބަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19 ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެ ދާއިރާއަށް ...