ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އުރަމަތީގެ ކެންސަރ އެވެއަރނެސް (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން – ހިގުން މާދަމާ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއަރނެސް މަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕިންކް-ރިބަން ދުވުން – ހިނގުން  މޫސުން ތަންދޭނަމަ މާދަމާ ( 26 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު )  ހަވީރު 4:00 ގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. .

މިއީ އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރިޔަށްގެންދާ ދުވުމާއި ހިންގުން ހިމެނޭ ހަރަކާތެކެވެ. ހުޅުމީދޫގައި މިހަރަކާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 26 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިސާބުންނެވެ.

2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން

މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓީޝާރޓް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ރިސެޕްޝަނުން ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ސިއްހީމަރިކަޒުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ޓީޝާޓެއްގެ އަގަކީ -/150 ރުފިޔާއެވެ.

މިއީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ހަރަކާތެކެވެ. މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން ވަނީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ދައުވަތެއް ދީފައެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ 2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން – ހިގުން އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯ ތަކެއް

2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
2017 ގައި ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން
[Best_Wordpress_Gallery id=”54″ gal_title=”ްހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވުނު (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން – ހިގުނ”]
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބީއެމްއެލް އިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ...

އެޖެންޑާ 19 އަށް ކުރި އުއްމީދު ހަގީގަތަކަށް ނުވި: ނަޝީދު

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީން ކުރި “އެޖެންޑާ 19″ގެ އުންމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ނުވިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ...

ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ކަރަންޓީން ނިމުމުން ޓެސްޓު ކުރަން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ދަތުރު ކުރުމަށް ފަހު ކަރަންޓީން ނިމުމުން ނަގާ ރިލީޒް ސާމްޕަލް ނަގަން ފައިސާ ...