މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ހެވީ ފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 243 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ބޭރުތޮށްޓެއް ޖެހުމާއި، 100 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓެއް ޖެހުމާއި، 260 މީޓަރުގެ ކޮންކްރީޓް ބްލޮކްގެ އެއްގަމު ތޮށްޓެއް ލުމުގެ އިތުރަށް  ނެރުބައްތި ޖެހުމާއި،  އެއްގަމު ތޮށްޓާއި އިންވެގެން 1300 ސްކެއަރ މީޓަރުގެ ޕޭމެންޓް ހެދުމުގެ އިތުރަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ލައިޓްޖެހުމާއި ބަނދަރުގައި ރޭމްޕެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް 366 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާއިރު މި މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 31،685،368.85 ރުފިޔާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެނަކައިގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާތީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މާބަނޑު އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 27 ނޮވެމަބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

މީރާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވިޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ގާނޫނުތައް އަމިއްލަ ގޮތަކަށް މާނަކޮށްގެން ވިޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމުގެ ...