ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި އައިޝަތު ޝައުނާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފިއެވެ.

ޝައުނާގެ ކަށުނަމާދުކޮށްފައިވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ. އާންމުންނަށް ޝައުނާގެ މޫނު ނުދެއްކިނަމަވެސް މިއަދު 10:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތާހަމައަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ގޮސް އޭނާއަށް ހެޔޮދުޢާކޮށްފައިވެއެވެ.

ޝައުނާގެ މައްޗަށް ކުރި ކަށުނަމާދާ، ޖަނާޒާގެ ކަންކަމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި މި ޖަނާޒާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމާއި އިސްލާމީކް މިނިސްޓަރ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި  އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައި ދިމާވި އުދަގޫ ހާލަތުން ސަލާމަތްވުމަށް އެގަނޑީގައި ޝައުނާ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޭބެއަށް ގުޅާފައިވެއެވެ.  އަދި އެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭކަމަށާއި ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބޭބެގާތުގައި އޭނާ އެދުނުކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ރޭ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައިވެސް ބުނެފައިވަނީ ޝައުނާގެ އާއިލާއިން އޭނާ ގެއްލިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ތަކުރާރުކޮށް ދީފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިޔަ އަވަސްކަމާއެކު އިތުރުބަޔަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ނުދެވި ޝައުނާވަނީ އަލިފާންގަނޑުތެރޭގައި ތާށިވެފައެވެ.

ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހަދިސާގައި ޝައުނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހި މަރުވެފައިވަނިކޮށް ފެނުނީ ހާދިސާ ހިނގިތާ ތިން ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫސިޓީގެ 4 ސަރަޙައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ. ...

ފައްޔާޒްގެ ތާއީދު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން: ނަޝީދު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ...

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 148 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 148 މީހުން މިއަދު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 4594އަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ ...