މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތު އަރަބި، އިނގިރޭސި އަދި މެންޑަރިން ބަހުން އަޑު އެހޭނެ

މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމާއި ޑރ. މުއިއްޒު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ރަސްމިއްޔާތު ދުނިޔޭގެ 3 ބަހަކުން އަޑު އެހޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލަކު “ޚަބަރު އޮންލައިން”އަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖްގެ ތަރުޖަމާ އަރަބި، އިނގިރޭސި އަދި މެންޑަރިން ބަހުން އަޑުއެހުމުގެ އިންތިޒާމްތައް މިހާރުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގެ ތަރުޖަމާ ގެނެސްދެވޭ 3 ބަހުގެ ތެރެއިން މެންޑްރިން ބަހަކީ ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޗައިނާގަ އެންމެ ގިނަމީހުން ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސްކަމާއި ޑރ. މުއިއްޒު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ މިއަދު ހަވީރު 4:45 ގައި ޖުމުހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވާ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނޮވެމްބަރު 1 ގައި ރާއްޖެދާން – ރައީސް ނަޝީދު

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވަން ގަސްތުކުރައްވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ...

ބަލި މީހުން އުފުލޭގޮތް ހެދުމަށް މަންތާއާއި، ފްލައިމީއަށް އަންގައިފި

މަންތާ އާއި ފްލައިމީ އިން ސްޓެޗަރުގައި ބަލިމީހުން އުފުލޭނެ އިންތިޒާމު ކުރިޔަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަން ...

މެޑްޓެކުން 18 އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސްއާ ރާއްޖެ ގެންނަން ހަވާލުކުރި ރުތަކުގެ ތެރެއިން 18 ވެންޓިލޭޓަރެއް މިއަދު ގެނެސްފި ...