މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގެ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ” ކޮމިއުނިޓީޕާކް “

މީދޫ ފަތާޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރެވޭ މިޕާކް ތައްޔާރުކޮށް ނިމޭއިރު އެތަނުގައި އުދޯލި އާއި ގޮޑިތައް އަދި  ، ޖޯލިފަތި ތަކާއި މޭޒުފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައއެވެ. މީގެ އިތުރަށް މިޕާކްގެ ވަށައިގެން ޖޮގިން ޓްރެކެއް ވެސް ވަނީ އަޅާފައެވެ.  އަދި މިޕާކްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމޭއިރު  މިޕާކްގެ ތެރޭގައި  އައުޓުޑޯ ޖިމަކާ ކުޑަކުދީންގެ ޕާކެއް ގާއިމްކުރެވޭތޯވެސް ނަލަފެހިން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އަދި ފަތާ ޓްރެކް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފެންވެރޭނެ ގޮތައް އައުޓްޑޯ ޝަވަރއެއް ބެހެއްޓުމަށްވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  ހެދުން ބަދަދަލުކުރެވޭނެގޮތައް ޗޭންޖިން ރޫމެއްވެސް މިޕާކްގައި މިހާރުވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.

ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން މިޕާކް އެސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކުރިއަސް މިއީ މުޅިމީދޫގެ ރަށްޔިތުންނާއި މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހުމާނުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮތައް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕާކެކެވެ.

ސ.މީދޫ – ކޮމިއުނިޓީޕާކް- މިޕާކަކީ މީދޫ ނަލަފެހިން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ޕާކެއް

ސ.މީދޫ – ކޮމިއުނިޓީޕާކް- މިޕާކަކީ މީދޫ ނަލަފެހިން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ޕާކެއް

ސ.މީދޫ – ކޮމިއުނިޓީޕާކް- މިޕާކަކީ މީދޫ ނަލަފެހިން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ޕާކެއް

ސ.މީދޫ – ކޮމިއުނިޓީޕާކް- މިޕާކަކީ މީދޫ ނަލަފެހިން އިސްނަގައިގެން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ޕާކެއް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ބިންހިއްކަން ފެށުން، ރައީސް ސިފަކުރެއްވީ ތަރައްޤީ ބަދަލުކޮށްލާނެ ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ބޮޑުކޮށް، އިޤްތިިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. އައްޑޫ ...

މިއަދުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 ގައިޑްލައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން މީގެ ކުރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ނެރުނު ...

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ވަހީދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ މެމްބަރުން ހުސެއިން އަވަހާރަވީ ރޭ 1:25 ...