މީދޫ ރަންހަދާ ތަނަކުން ވަގަށްނެގި ރަންތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި

މީދޫގައިހުރި ރަންހަދާ ތަނަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަން ވަގަށް ނެގި  މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން އެ ތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދޫގައި ހުރި ރަންހަދާތަނަކުން ގިނައަދަދެއްގެ ރަން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެތަކެތި ހޯދުމަށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުން ރަންހަދާ ތަނުން ވަގަށް ނެގި ގިނަ ރަންތައް މިހާރު ވަނީ  ހޯދާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިވައްކަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން  ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިހާރު ވަނީ  ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި  މިމައްސަލަ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން  އިތުރަށް ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް 19 އަށް ހުޅުދޫ މީދުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ ދެމީހުން

މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ...

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑިއާ ސަފީރާއެކު މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންޑިއާ ސަފީރާއެކު މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ‏އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ...

ރިޟްވާން ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން – ހުސެއިން ވަހީދު

ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ...