ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް ނޭމާ ސައުދީ ލީގަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއައި ބްރެޒިލްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ނޭމާ، އެ ކުލަބް ދޫކޮށް ސައުދީ ލީގުގެ އަލް ހިލާލްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ނޭމާ އަލް ހިލާލަށް ބަދަލުވެފައި މި ވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 90 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ޓްރާންސްފާފީއެއްގެ ދަށުންނެވެ

އަލް ހިލާލަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު ނޭމާ ބުނީ ޔޫރަޕުގައި ހޭދަކުރެވުނު ހާއްސަ ދުވަސްތަކުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް އައު ޗެލެންޖްތަކާއި ކުރިމަތިލައި ތަފާތު ލީގުތަކުގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ނޭމާ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ދާދިފަހުން އެ ޓީމްގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވި ލުއިސް އެންރީކޭ ޕްލޭނުގައި އޭނާ ނެތުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވުމާއި ޕީއެސްޖީގައި ނޭމާއަށް ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ކުޅުމެއް ނުދެއްކޭތީ ސަޕޯޓަރުންނާއި ނޭމާއާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅު ނުވުން ހިމެނެއެވެ.


advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުރިހާ ކުދިންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނުދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި

ހުރިހާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ނުދީ ހަމަ އެކަނި އެކަމަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ...

ފޭދޫޓީމާ މީދޫ ޓީމާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫޓީމް

މީދޫ ޓީމަކާއި ފޭދޫ ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ...

20 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް 2022: ޖަޕާނާއި ސްޕެއިން ފައިނަލަށް

ކޮސްޓަރިކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގެ ފައިނަލަށް ސްޕެއިނާއި ޖަޕާން ...