އެސްކޭޕީ ޔުނެއިޓެޑްއާއި ގައުމިއަންސްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ހުވަގު ޖަމްއިއްޔާއިން ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ” ހުޅުދޫ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޗެލެންޖެ ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައ ގައުމިއަންސްއާއި  އެސްކޭޕީ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ރޭ ހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް އެއްވަރުވެފައިވަނީ 0-0 އިންނެވެ.  

ރޭ ގައުމިއަންސްއާއި  އެސްކޭޕީ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެސްކޭޕީ ޔުނައިޓެޑްގެ އިބްރާހިމް އަމީނެވެ.

މިމެޗު އެއްވަރުވުމުން އެސްކޭޕީ ޔުނެއިޓެޑަށް 3 މެޗު ކުޅެގެން ލިބިފައިވަނީ 2 ޕޮއިނޓެވެ. މިމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމުމުން ގައުމިއަންސްއަށް 4 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 5 ޕޮއިންޓެވެ.

އެސްކޭޕީ ޔުނެއިޓެޑާ ގައުމިއަންސް ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ: އަމީން

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑްގައި މިއަދު ހަތަރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ހަތަރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު ހަތަރު  މީހަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ...

ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް –ޝިފްނާގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ހެލްތު ސެންޓަރުން މިފްކޯ ބަލިކޮށްފި

ހުޅުދޫގައި މިހާރު ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ” އައްޑޫސިޓީ ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް 2022″ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު ...

ކުޅިވަރުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެންދާނެ: މަހުލޫފް

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި އެއީ މި ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު ...