މާފަރު އެއާޕޯޓްގައި އެކްސްކަވޭޓަރެއް ފުރޮޅާލައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނ. މާފަރު އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ އެކްސްކަވޭޓަރެއް ފުރޮޅާލައި ހިނގި ހާދިސާގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ އިންޑިޔާގެ މީހެކެވެ. އޭނާއަކީ އެކްސްކަވޭޓަރު ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާފަރު އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެކްސްކަވޭޓަރެއް ފޮރޮޅާލައި އަނިޔާވި މީހަކު މާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެނދުނު 9.27 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ބުނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސިޔާސީ ކަންކަން އޮންނަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަދުލުވެރިކަން ބޭއްވުމަށްފަހު- ހޯމް މިނިސްޓަރ

ސިޔާސީ ކަންކަން އޮންނަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިކަން ބޭއްވުމަށްފަހުކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި މަޤާމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ކައުންސިލަކަށް ސިޔާސީ ...

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 10:00 ން ފަތިހު 5:00 އަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ރޭގަނޑު 10:00 އިން ފަތިހު 5:00 އަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ތަފްސީލް ...

ކަރަންޓީން ނުވެ މިހާރު ރާއްޖެއިން ޔޫކޭ އަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ

ކޯވިޑާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އެތެރެވުން މަނާ ޤައުމުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަތް ލިސްޓުން ކަރަންޓީނު ނުވެ ދަތުރުކުރެވޭ ޤައުމުތަކުގެ ...