އަތޮޅުމަދަރުސާ ބަލިކޮށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އަތޮޅުމަދަރުސާ ބަލިކޮށް ވޭންއޫދު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އެފްއޭއެމް އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ހޯދައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗްގައި އަތޮޅުމަދަރުސާ ބަލިކޮށް ޝަރަފުއްދީން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފަސްގަނޑު އެއްލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިއަދު ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގައި ގިނައިރު ބޯޅަ ގެންގުޅެ މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ ވެސް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުންނެވެ.

މިމެޗްގައި ފަސްލަނޑު ބައިކޮޅަށް ވަންކަމުގައިވިޔަސް އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ކީޕަރު ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ދިފާއުކޮށްފައިވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީ: ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން ނިޔާވެފައިވަނީ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ދަންޖެހިގެންކަމަށާއި، ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ...

މޮރޮކޯއިން ކްރޮއޭޝިއާ މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް އެފްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މޮރޮކޯއިން ކްރޮއޭޝިއާ މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ...

ނިއުމާ ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ތޭވީސް އަހަރުވަންދެން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ފިލްމީތަރި ނިއުމާ މުޙައްމަދު ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން އެންމެ ...