އަތޮޅުތެރޭގެ  ގާއިމުކުރާ އިސްރަށްވެހިންގެ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު އައްޑޫސިޓީގައި އިމާރާތްކުރަނީ  

އަތޮޅުތެރޭގެ  ގާއިމުކުރާ އިސްރަށްވެހިންގެ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު އައްޑޫގައި  އިމާރާތްކުރުމަށް  ނިންމައިފިއެވެ

އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  އިސްރަށްވެހިންގެ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު   ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައެވެ.

ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން  އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  އިސްރަށްވެހިންގެ މިމަރުކަޒު ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައެވެ. އަދި މިމަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިސްރަށްވެހިންގެ މަރުކަޒުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވުނު މަރުކަޒު ގާއިމްކުރެވިފައިވަނީ  މާލޭގައެވެ.

އިސްރަށްވެހިންނަށް  ހިދުމަތް ދިނުމަށް  ހާއްސަކޮށްގެން މަރުކަޒުތަކެއް  ގާއިމްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތަކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި

އޭއެފްސީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ބާކީހުރި މެޗުތައް ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އޭއެފްސީން ނިންމައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް މި ...

ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން މިއަދު ބާއްވަނީ

ސަރުކާރުން ހުޅުމީދޫގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން މިއަދު ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެވެ  ސަރުކާރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ...

ބޭރުގައި ފިލާ ތިބެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ރާއްޖެއަކަށް ގުޑުމެއް ނާރާނެ – ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ބޭރުގައި ފިލާ ތިބެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ރާއްޖެއަކަށް ގުޑުމެއް ނާރާނެކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ...