ނަޝީދުގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ އިސްބޭފުޅުން ތަކެއް އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ

ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހިންގަވާ ”ފިކުރެއްގެ ދިރުން”ގެ އިސްބޭފުޅުންތަކެއް އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.  އެ ބޭފުޅުން އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްލާފައި މިވަނީ އެ ފެކްޝަންގައި ހިމެނޭ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް އިއްޔެ އެމްޑީޕީން ވަކިކޮށް، މިއަދު އޭނާގެ ނަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ގައި އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ ދަފުތަރުން ވެސް އުނިކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަކިވާން ސިޓީ ފޮނުވި ބޭފުޅުން

 • ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް / ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު
 • އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) / މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު
 • ހަސަން އަފީފް / ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު
 • ހުސެއިން ފިރުޝާން / މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު
 • މުހައްމަދު ރަޝީދު (ބޯދިގު) / މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު
 • ހަސަން ޝިޔާން /ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
 • އަހްމަދު ޒާހިރު /ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
 • މުހައްމަދު ޝިފާޒް / އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް
 • ހުސެން އަމުރު / އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ
 • ހަސަން ލަޠީފް / ހެންވޭރު ހުޅަގުދާއިރާގެ މެމްބަރު
 • އީވާ އަބްދުﷲ / ގަލޮޅު އުތުރުދާއިރާގެ މެމްބަރު
 • އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ / މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު
 • އިލްޔާސް ލަބީބު / ހުޅުދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު
 • މުހައްމަދު ވަހީދު / އުގޫފާރުދާއިރާގެ މެމްބަރު
 • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19 : ށ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ށ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީނު ކޮށްފިއެވެ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާކަން ހާމަކޮށް އެރަށު ކައުންސިލަށް އެޗްޕީއޭ އިން ...

ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޭރުގެ ބައެއްގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހުމަކީ ސިމްޕަލް ކަމެއް ނޫން – ޢާޒިމާ

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސިޔާސީ ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޭރު ބައެއްގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހީމަކީ ސިމްޕަލްކަމެއް ...

ގޯލްގެ ތަފާތުން ބީރިކަނާއަށްވުރެ ކުރިލިބިގެން ރިވެރިން ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިއްޖެ

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ މީދޫ ބީރިކަނާއާއި ހިތަދޫ ރިވެރިން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ...