އެމްއެންޑީއެފްގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައިހާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިޔަށް ދާކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފިއެވެ.

މިތަމްރީންތައް ކުރިއަށްދަނީ ޖެނުއަރީ 24 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަދުވަހާއި ހަމައަށް އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް އިރުއޮއްސި 6 އިން ފެށިގެން 12 ޖަހަންދެން މިތަމްރީންތައް އޮންނާނެކަމަށާއި، ތަމްރީންތަކުގައި ވައިގެތެރެއަށް ބަޑިޖަހާނެކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ތަމްރީނުތައް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރު އެ ސަރަހައްދުން ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުންވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އައްޑޫ ސިޓީގައި ނިރުބަވެރި ޙަރަކާތްތައް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އައްޑޫސިޓީން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް މިހާރު ދޫކުރެވިފައިވާއިރު، އަދިވެސް ގިނަބަޔަކު ތިބީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައެވެ. ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން ބުނެފައިވަނީ، އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސީދާ ސަބަބު އާއިލާތަކަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށެވެ.

ތަމްރީނުގައި ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

  • ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު/ ޕައިކޯޓެކްނިކްސް – އޭކޭ ސީރީޒް ރައިފަލް
  • ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ދުރުމިން – 4600 މީޓަރު
  • ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިން – 200 މީޓަރު
  • ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ތިރިމިން – ސީލެވެލް
  • ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ތަން – ސ. ގަން 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބަރުލަމާނީ ނުގެނެވޭނަމަ، 2023ގައި އެމްޑީޕީއާއިއެކު ނުހުންނާނެކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއެކު ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ...

މީދޫ ޔޫތު ސެންޓަރު ފިޔަވައި އައްޑުއަތޮޅުގެ އެހެން ޔޫތުސެންޓަރުތަކަށް ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ޖިމްއިންސްޓްރަކްޓަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

މީދޫ ޔޫތު ސެންޓަރ ފިޔަވައި އައްޑުއަތޮޅު އެހެން ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫތު ސެންޓަރުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ...

ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ގދ ވާދޫ، ...