ކުޑަކާއްޓޭއާއި އެޑަމް  ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން  ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ  (ކުޑަކާއްޓެ) އާއި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް)ގެ ޕެއާ އިން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

(ކުޑަކާއްޓެ) އާއި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް)ގެ ޕެއާ އިން ރަން މެޑަލް ހޯދައިވަނީ މިއަދު ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގައި ނޭޕާލްގެ އެއް ވަނަ ޕެއާ، މަން ބަހާދުރު ޝްރެސްތާ އާއި ދިލް ބާހާދުރު ސުނާރުއާ  ބައްދަލުކޮށް ސީދާ ދެސެޓުން މޮޅުވެގެންނެވެ. (ކުޑަކާއްޓެ) އާއި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް) ފައިނަލްމެޗްގެ ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ، 21-13، 21-19 އިންނެވެ.

މިއީ ސަރަހައްދީ ލެވަލްގެ މުބާރާތަކުން ރާއްޖެ އަށް ވޮލީބޯޅައިގައި ލިބުނު ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮކްސް ބާޒާރު ބީޗް ވޮލީ ކޯޓުގައި މިއަދު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ފަށައިގެން ކުޑަކާއްޓެ އާއި އެޑަމްގެ ޕެއާ ފެނުނީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކުޅެލިތަނެވެ. އެ ގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ކުޑަކާއްޓެ އާއި އެޑަމްގެ ޕެއާ އިން ވަނީ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ. އެ ލީޑު ދަމަހައްޓައި، ފުރަތަމަ ސެޓުމާ ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ނެތި 21-13 އިން ހޯދިއެވެ.

ދެ ވަނަ ސެޓު ފަށައިގެން، ވާދަވެރިކުޅުމަކަށްފަހު 21-19 އިން (ކުޑަކާއްޓެ) އާއި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް)ގެ ޕެއާއިން ސެޓްކާމިޔާބުކޮށް ރަންމެޑަލް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.  

މި ފަހަރުގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ބީޗް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އަދި ނޭޕާލްގެ އިތުރުން ދެން ވާދަކުރީ ކިރްގިސްތާނާއި ބޫޓާން އަދި ޕާކިސްތާން އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ދެވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ދެވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕޮރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ...

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގ މެޗްތައް ކުޅުރުކޮށް ކުޅެން މަޝްވަރާކޮށް އަންނަމަހު ލީގު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުމެޗްތައް ކުރުކޮށްކުޅެން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ޕްރިމިއާލީގުގެ މެޗްތައް އަންނަމަހު ފަށަން ކުލަބްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން އަންނައިރު ލީގު އަވަހަށް ...

މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލް ހުށަހަޅަނީ

މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލްް ހުށަހެޅުމަށް ނިިންމާފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ އަދި ޖީއެސްޓީ ...