އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ރަސްމީކޮށް ނަޝީދު އިއުލާނު ކުރައްވައިފި

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާދަ ކުރައްވާނެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާނެކަން މީގެ ކުރިން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ޕާޓީގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންނާއިއެކު ވަކިން ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕެއް ހައްދަވައިގެން ކެމްޕޭނުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ވާދަ ކުރައްވާނެކަން ރައީސް ނަޝީދު އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓު އެމަނިކުފާނަށް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން ރައީސް ޞާލިޙް ވެސް ވަނީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާނެކަން ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިހުވެސް އަދި ރަސްމީކޮށް ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ފައްޓަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިހާރުވަނީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ޕްރައިމަރީ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 28 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

“ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

“ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫސިޓީގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ...

އެއްބައިވަންތަކަމަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ރައީސް ޢީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 03  ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...