ނެދަލޭންޑްސް އާއި އެކުއެޑޯ އެއްވަރު

ވޯލްޑްކަޕުގައި ނެދަލޭންޑްސްއާ އެކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެވެ.

އެކުއެޑޯއާ ނެދަލޭންޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 1 – 1 ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މިމެޗުގަ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ނެދަލޭންޑްސްއިންނެވެ.

މެޗުގެ 6 ވަނަ މިނެޓުގައި ގަކްޕޯ ވަނީ ނެދަލޭންޑްސްއަށް ގޯލެއް ޖަހައިދީފަ އެވެ. މިލަނޑަކީ އޭރިއާ ބޭރު ރޮނގު ކައިރިން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން ކާމިޔާބުކުރި ރީތި ލަނޑެކެވެ. ނެދަލޭންޑްސް ކުރީގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނު ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް 49 ވަނަ މިނެޓުގައި ކެޕްޓަން ވެލެންސިއާގެ ލަނޑުން އެކުއެޑޯ އެއްވަރުކުރީ އެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުތް އިރު، ދެޓީމުންވެސް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އޮތީ މޮޅުވެފައެވެ. ނެދަލޭންޑްސްއިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސެނެގޯލް ބަލިކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އެ މެޗުގައި ނެދަލޭންޑްސްގެ ގޯލުތައް ފަހުވަގުތު ޖަހައިދިނީ ކޯޑީ ގަޕްކޯއާއި ޑޭވީ ކްލާސެންއެވެ. އެކުއެޑޯ ވަނީ މުބާރާތް ހުޅުވި މެޗުގައި ހޯސްޓް ގަތަރު ބަލިކޮށްފައެވެ

މިމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމުމުން ގްރޫޕް އޭ އިން ގަދަ 16 އަށް ދެން ފުރުސަތު އޮތީ ނެދަލޭންޑްސްއާއި އެކުއެޑޯގެ އިތުރުން ސެނެގާލަށެވެ. ގަތަރު ކެޓީ ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އޮވެއެވެ. ގަތަރުން ފަހު މެޗުގައި ނެދަލޭންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ އިރު، އެ މެޗުން ޕޮއިންޓަކާއެކު ނެދަލޭންޑްސްއަށް ގަދަ 16 ޔަގީން ވާނެއެވެ. އަދި ސެނެގާލާ އެކުއެޑޯ ކުޅެން ޖެހޭ ފަހު މެޗު ވެގެންދާނީ ވަރުގަދަ މެޗަކަށެވެ. އެ މެޗުން ފަހި ފުރުސަތެއް އޮތީ އެކުއެޑޯއަށެވެ. އެއީ ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލުމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކެމެރޫންއާއި ސާބިޔާ އެއްވަރުވެއްޖެ  

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ޖީގައި ސާބިއާއާއި ކެމަރޫން ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. ގަތަރުގެ އަލް ...

ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާގެ ބަދަހިކަޕް: ގުރުއަތުލުން ނަގައިފި

މީދޫ ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ނަގައިފި އެވެ. 5 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ...

ޓޫ ބްރަދާސްއާއި އެއްވަރުވެ އެފްސީ ސަބޯޝަނަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް

ސިޔާކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކެނެރީފުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި  އެފްސީ ސަބޯޝަން  ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި ޓޫ ބްރަދާސްއާއި ވާދަކޮށް ...