ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މައްޗަށް ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 ގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މައްޗަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

އަލް ޖަނޫބް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު މެޗުން ފްރާންސުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 4 – 1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މުޅި މެޗު އެއްކޮށް ޑޮމިނޭޓްކޮށްގެން ކުޅުނު ފްރާންސުން ވަނީ ގިނަ އިންޖަރީތަކަކާ ހުރެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނުލާ ނުކުމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފަ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އޮސްޓްރޭލިއާއިންނެވެ. ކްރެއިގް ގުޑްވިންގެ ލަނޑުން 9 ވަނަ މިނެޓުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ ލީޑު ނެގުމުން ފްރާންސުން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފަ އެވެ. 27 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޑްރިއެން ރެބިއޮޓް ވަނީ ފްރާންސަށް އެއްވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

މެޗުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ފްރާންސަށް ލަނޑު ޖަހައިދިން އެންމެ އުމުރުން ދޮށީ ކުޅުންތެރިޔާ އޮލިވިއާ ޖިރޫޑް ވަނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ފްރާންސަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 2 – 1 ން ފްރާންސް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ފުރާންސުން އިތުރަށް ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ވަރުގަދަކޮށް ހާފު ފެށި އެވެ. އަދި އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭގެ ރީތި ހުރަހަކުން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ވަނީ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރާންސްގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ޖަހާދީފަ އެވެ. އަދި މެޗުގެ ފަހު ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އޮލިވިއާ ޖިރޫޑެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވެސް ފްރާންސާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އެއް ގްރޫޕަކަށް ލައްވާލިއިރު އެފަހަރުގެ މެޗު ވެސް 2 – 1 ން ކާމިޔާބުކުރީ އެފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ފްރާންސެވެ. ފްރާންސްގެ މައްޗަށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން މިހާތަނަށް ކުރިހޯދާފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކު އެވެ. އެއީ 2001 ގެ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގައި 1 – 0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މިދެޓީމު ބައްދަލުކުރި އަނެއް 4 މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސް 3 މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއިރު 4 ވަނަ މެޗުން ވީ އެއްވަރެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ލީގު ކަޕް: ޕެނަލްޓީގައި ޑާބީ ކައުންޓީ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ހަތަރުވަނަ ބުރަށް

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބުރުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ޑާބީ ކައުންޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ...

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ރާއްޖޭގެ އަންހެންޓީމު ކުޅުނު ދެމެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީޓީމް ކުޅުނު ދެމެޗުންވެސް  ބަލިވެއްޖެ ...

ޑިބުރެއިނާ ގެ ކިބައިން ރުޑިގާރ މާފަށް އެދިއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކެވިން ޑިބުރެއިނާ އަށް ލިބުން އަނިޔާ އަށް މާފަށް އެދޭކަމަށް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރ އެންޓޯނިޔާ ...