ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް – ހުޅުދޫ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އައްޑޫ ރަސްރަނި  ނެޓްބޯލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހުޅުދޫ ޔޫތު ހޯދައިފިއެވެ.

ހުޅުދޫ ޔޫތު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޓީމް ފެނަކަ އާ ބައްދަލުކޮށް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެން ނެވެ.

ހުޅުދޫ ޔޫތު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން  ހޯދާފައިވަނީ މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިފްކޯއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗް ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިވިޔަސް އޭގެ ފަހުން އެޓީމު ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެވެ.

އެ ޓީމުން ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 28 ޕޮއިންޓު 27 ޕޮޓުން ނެވެ

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ ނިމުނުއިރު ޔޫތު 7 ޕޮޓު 5 ޕޮޓުން ކުރިހޯދާފައިވީނަވެސް  ދެވަނަ ކުއާޓާ ނިމުނުއިރު 13 ޕޮޓު 13 ޕޮޓުން ދެޓީމްވަނީ އެއްވަރު ވެފައެވެ. އަދި ތިންވަނަ ކުއާޓާގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރުވެސް 20 ޕޮޓު 20 ޕޮޓުން ދެޓީމް ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. މިމެޗްގެ ފަހުކުއާޓާ ކުޅުން ނިމުނުއިރު 28 ޕޮޓު 27 ޕޮޓުން ޔޫތު ކުރި ހޯދައިގެން މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީއަށް 5 އަސް ގެނައުމަށް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދީފި

އައްޑޫ ސިޓީއަށް 5 އަސް ގެނައުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ހުއްދަދީފިއެވެ. އައްޑޫގެ ...

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް އުފެއްދީ ނިކަމެތި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާވެރިވާކަށް ނޫން – ރޮޒެއިނާ

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް އުފެއްދީ ނިކަމެތި އަންހެނުންތަކަކަށް އަނިޔާވެރިވާން ނޫން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ...

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފް މީދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފް މީދޫއަށް  ޒިޔާރަތްކޮށް މީދޫގައި ހުރި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ...