އައްޑޫ ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ ޗެލެންޖް – އެމްޓީސީސީ ބަލިކޮށް ފެނަކަ ފައިނަލަށް

މިހާރު ހުޅުދޫގައި ކުޅެވެމުންދާ އައްޑޫ ރަސްރަނި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމްފެނަކަ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

 ޓީމް ފެނަކަ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ އިއްޔެ ހަވީރު ކްލަބް އެމްޓީސީސީއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު  ފޯރިގަދަ އަދި އެހާމެ ވާދަވެރިމެޗް ފެނަކަ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 20 ޕޮޓް 18 ޕޮޓުންނެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ޓީމް

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ ނިމުނު އިރު 6 ޕޮޓް 4 ޕޮޓުން އެމްޓީސީސީ ކުރި ހޯދާފައިވީނަމަވެސް ދެވަނަ ކުއާޓާގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު 10 ޕޮޓު 10 ޕޮޓުން ދެޓީމް ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. އަދި ތިންވަނަ ކުއާޓާ ނިމުނުއިރު 15 ޕޮޓު 13 ޕޮޓުން ކުރިހޯދާފައިވަނީ ފެނަކައެވެ.

މިމެޗްގެ ފަހުކުއާޓާގެ ކުޅުން ފަށައިގެން އެމްޓީސީސީން 15 ޕޮޓު 15 ޕޮޓުން ސްކޯ އެއްވަރުކޮށް އަދި 18 ޕޮޓު 17 ޕޮޓުން މެޗްގެ ލީޑްވެސް ހޯދިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކުއާޓާ ނިމުމުގެ ކުރީން ފެނަކައިން އެމްޓީސީސީއަށް އިތުރު ޕޮޓެއް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ ފެނަކައިން އިތުރު 3 ޕޮޓް ކާމިޔާބުކޮށް 20 ޕޮޓު 18 ޕޮޓުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުންވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

އިއްޔެ މެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި ސަވާ – ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ފެނަކަޓީމްގެ އާއިޝަތު ސަވާއެވެ.

މިމެޗްގެ ކުޅުން ނިމުމުން އަމްޕަޔަރުންގެ ބައެއް ނިމްމުންތަކާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެމްޓީސީސީގެ އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރީން އޮފިޝަލުންގެ މޭޒުކައިރިއަށް ގޮސް ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އެވަގުތު ފުލުހުން އޮފިޝަލުންގެ މޭޒުކައިރިއަށް ގޮސް އެއްވެސް ހަމަ ނުޖެހުމެއް ހިގިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފެނަކައާއި އެމްޓީސީއަކީ މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނުނު ދެޓީމެވެ. މިދެޓީމް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބައްދަލުކުރި މެޗް 23 ޕޮޓު 24 ޕޮޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް އަގު އިތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރާނަން: އިލްޔާސް

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ވެރިކަމެއްގައި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް އަގު އިތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ...

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 – ރޭގެ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޑީކޭ

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި  ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ޑިކޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ ހުޅުދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ...

ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އުރަމަތީގެ ކެންސަރ އެވެއަރނެސް (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން – ހިގުން މާދަމާ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއަރނެސް މަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕިންކް-ރިބަން ދުވުން – ހިނގުން  މޫސުން ...