ބްރިޖާއި އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއަށް 1 ބިލިއަން އިތުރުކުރަން ހުށައަޅައިފި

އިންޑިއާގެ އެފްކޯންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ ތިލަ މާލެ ބްރިޖު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއަށް 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. 

ސަރުކާރުން ހުށައަޅާފައިވާ 5.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ވާ ގޮތުން ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއަށް 924 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއަށް 80.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއެކު މުޅި ޖުމްލަ  1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު ކުރުމަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

މި ދެ މަޝްރޫއަކީ ވެސް އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން އެ ގައުމުގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗާ ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

ބަޖެޓު ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ދެ މަޝްރޫވެސް ކުރިއަށް ދަނީ ލަފާކުރެވުނު ވަރަށް ވުރެ ހަލުވިކޮށެވެ. އެހެންކަމުން ބަޖެޓު ކުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. 

އެހެން ނަމަވެސް މި ދެ މަޝްރޫއު ހިންގުން ލަސްކަން ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސިޔާމްގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ‘ދަންޖައްސަންޖެހޭ’ ކަމަށް، މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ” ހެއްޔޯ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ނޮވެމްބަރ 17 އިން 21 ގެ ނިޔަލަށް މީދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގައި ...

ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މިއަދު މެންދުރު 12:40 އާއި ހަވީރު 15:40 އާއި ދެމެދު އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހިމެނޭ ...