އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫ ޓީމްތައް

ހުކުރު ދުވަހު މީދޫގައި  ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ  މެޗުތައް މީދޫ ޓީމްތައް  ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

މިގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު  ހަވީރު މީދޫ  ވޮލީކޯޓްގައި ކުޅެވުނުމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ  ފޭދޫ އަންހެން ވޮލީޓީމަކާ މީދޫ އަންހެން ވޮލީޓީމެވެ.

  ދެޓީމްގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކުޅެމެއް ފެނިގެންދިޔަ  މިމެޗު 3 ސެޓް 2 ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫ ވޮލީޓީމެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މީދޫ ވޮލީކޯޓްގައި ފޭދޫ ފިރިހެން ވޮލީޓީމަކާއި މީދޫ ފިރިހެން ވޮލީޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗެއްވެސް ކުޅެވުނެވެ. މިމެޗްވެސް ސީދާ ތިންސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީވެސް މީދޫ ވޮލީޓީމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވޮލީމުބާރާތް އައިއެސްއޭ 2018

މީދޫގައި މިވަގުތު ތިބި ވޮލީ ކުޅޭ ބައެއް ކުޅުންތެރީން އިސްނަގައިގެން ” ވޮލީމުބާރާތް އައިއެސްއޭ 2018 ” ގެ ...

ބަދަހިކަޕް : ޕޮލިސްޓީމާ ވާދަކުރެވޭވަރުގެ ޓީމެއްނެތްކަން އެޓީމުން ދައްކައިފި

ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމަށް ކުޅުނު ފަހުމެޗްގައި ޓީމް އެކޭ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބަލިކުރުމަށްފަހު މިމުބާރާތުގައި ...

އިރުޝާދިއްޔާ ލަދުގަންނަވާލާ ހިތަދޫ ސްކޫލްފައިނަލަށް

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ އަހުމަދު  ޔާސީން އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާއެކު މަރަދޫ އިރުޝާދިއްޔާގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ލަދުގަންނަވާލާ ވަރުގެ ...