އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ- ރައީސް ނަޝީދު

އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝިދު އައްޑޫއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫގެ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންނާ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

 ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރަށެއްގެ ބޮޑު އަދި ކުޑަ މިނެއް ބެލުމެއް ނެތި ތަރައްގީ ގެންނަށް އިސްކަން ދީފިނަމަ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އައްޑޫއަށް އިސްކަންދީގެން ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ، މި ސަރުކާރަށް މިހާރަށްވުރެވެސް ތާއީދު ބޮޑުވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ހެޔޮ ގޮތް އެދޭ ނަމަ، އައްޑޫއަށް އަޅާލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ..

މިއީ 32،000މީހުންގެ އާބާދީ. ދެން އޮންނަ ރަށެއްގައި 80 މީހުން އުޅެނީ. ދެން މި ދެ ރަށް ތަފާތު ނުކުރާނަމަ ކިހިނެއްތޯ ހަދާނި. ފަސްގަނޑަކަށް ބެލޭކަށް ނެތް،

– ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ސަރުކާރުން  އައްޑޫއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފިނަމަ ސަރުކާރަށް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް ތާއީދު އިތުރުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް އެހީތެރިވެވެން އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނީ އައްޑޫ ތަރައްގީ ކޮށްގެންކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާލޭގެ މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މާލޭ މިސްކިތެއްގެ އިމާމުކަން ކުރާ މީހަކު ހިމެނޭކަން ހާމަ ވެއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާ ...

މިރޭގެ ހަނދުކޭތައާއެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ

މި ރޭ ހިފާ ހަނދު ކޭތައަށްފަހު ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާގޮތައްވަނީ ހަަޖެހިފައެވެ. ...

ޔޫރޯ 2020 : ސްޕެއިން އާއި ސްވިޑަންގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެވެ.    ސްޕެއިން ހިމެނޭ ގްރޫޕް އީގައި ހިމެނޭ ...