ފަހަތުން އަރާ ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ސައުތުހެމްޓަންއަށް މުހިންމު މޮޅެއް

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ރޭ ސައުތުހެމްޓަނުން ފަހަތުން އަރައި 2 – 1 ން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލީގުގައި މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ

ރޭގެ މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޗެލްސީންނެވެ.  މިލަނޑު  މެޗްގެ 23 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަހީމް ސްޓާލިން އެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން ލިބުނު ކޯނަރެއްގެ އެހީގައި ސައުތުހެމްޓަން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރިއެވެ. މި ގޯލު ސައުތުހެމްޓަންއަށް ޖަހައިދިނީ ރޮމެއޯ ލާވިއާއެވެ.

ސައުތުހެމްޓަން ގޯލް ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމާއެކު ޗެލްސީގެ ކުޅުން ގެއްލި މެޗު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔައީވެސް  ސައުތުހެމްޓަންއިންނެވެ. އެއާއެކު އެޓީމުން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޗެލްސީގެ ގޯލަށް ފޮނުވަމުންދިޔަ ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށް، ހާފުގެ ފަހު ކޮޅުގައި 2 ވަނަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑުވެސް ނަގާފައެވެ. ސައުތުހެމްޓަންއަށް މެޗުގައި ލީޑު ނަގައި ދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  އެޑަމް އާމްސްޓްރޯންގެވެ.

ރޭގެ މެޗުން ބަލިވުމުން ޗެލްސީ މިސީޒަނުގައި ކުޅުނު 5 މެޗްގެ ތެރެއިން ދެމެޗުންވަނީ ބަލިވެފައެވެ. މީގެ ކުރިން ޗެލސީ ބަލިވެފައިވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުންނެވެ.

މިމެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވުމުން 5 މެޗުން 7 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ޗެލްސީ އޮތީ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ 8 ވަނާގައެވެ.

https://www.youtube.com/watch?v=_SDIe39VNhI

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޓޫބްރަދާސްއާއި ގައުމު އެފްސީގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

ގަންބުރި ކަޕް 2018 ގެ ނަމުގައި މިހާރު މީދޫގައި ބާއްވަމުންދާ ފުޓްބޯޅަ  މުބާރާތުގައި ޓޫބްރަދާސްއާއި ގައުމު އެފްސީ ބައްދަލުކުރި ...

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އިންޑިޔާ އިން ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

މެޗު ނިމެން 8 މިނިޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އިތުބާރު ފޯވާޑު ސުނިލް ޗެތިރީ ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑާއެކު  އުރީދޫ ...

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި ފޭދޫ ސްކޫލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު އަތޮޅުމަދަރުސާ އަދި ހިތަދޫ ސްކޫލް ފައިނަލަށް

އައްޑޫސިޓީ  16 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ...