އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފި

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފިއެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާ ސަރަހައްދަށް މާލެއާއި 2854 ކިލޯމީޓަރު ދުރުމިނުން މިއަދު ހެނދުނު  6:20 ހާއިރު އައި  6.2 މެގްނިޓިއުޓްގެ ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށްވެސް ކޮށްފިއެވެ.
 މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް)ގެ އޮފިޝަލަކު “ވަން” އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ހދ. ހަނިމާދޫގައްޔާއި ގދ. ކާޑެއްދޫގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސެންސަރުތަކަށް މި ބިންހެލުމުގެ ލޮޅުން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ބިން ހެލުމުގެ ސަބަބުން އައި ލޮޅުމުގެ އިހުސާސް މާލޭ ސަރަހައްދަށްވެސް ކޮށް  ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް މި ބިންހެލުމުގެ ލޮޅުން އިހުސާސް ކުރެވި އިމާރާތްތަކުން މީހުންވެސް ހުސްކޮށްފައިވެސް ވެއެވެ.

މި ބިންހެލުމާއެކު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބަކަށް ސުނާމީއެއް އެރި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފައިވަނީ ސުނާމީއެއް އަރާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

2004 ވަނަ ރާއްޖެ އަށް ސުނާމީ އަރާފައިވަނީ ވެސް އިންޑޮނޭޝިއާ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ކޮށްގެންނެވެ. އެ ބިންހެލުމަކީ 9.1 މެގުނެޓިއުޑް ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމެކެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާ ސަރަހައްދަކީ އާންމުކޮށް ބިންހެލުން އަންނަ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ސްރީ ލަންކާއިންވެސް ފެނިއްޖެ

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްގެ ކޭސްއެއް ސްރީލަންކާއިންވެސް ފެނިއްޖެވެ. ސްރީ ލަންކާގެ ހެލްތު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު (އެޗްޕީބީ) އިން ވަނީ އެކަން ...

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ތާޢީދުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އިއްޔެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް  މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ...

ރައީސް ސޯލިހު ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ދިވެހި ގައުމީޓީމު ކުޅުނު ދެވަނަ ...