އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދެ ދަރިވަރުން ގައުމީ ގަދަ ދިހައެއްގައި ހިމެނިއްޖެ

ނިމިދިޔަ 2021-2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ގައުމީ ގަދަ ދިހައެއްގައި ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދެ ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެވެ.  

 މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ނިމިދިޔަ 2021-2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލްގެ ގައުމީ ގަދަ ދިހައެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދެ ދަރިވަރުންނަކީ ސ. ހުޅުދޫ ގޮމަހެރަ އާން މުސްޠަފާއާއި މީދޫ މޮރޮކޯ އާމިނަތު ޝާޒިޔާއެވެ.

ސ. ހުޅުދޫ ގޮމަހެރަ އާން މުސްޠަފާ

މިދެދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސ. ހުޅުދޫ ގޮމަހެރަ އާން މުސްޠަފާ ގަދަ ދިހައެއްގެ 6 ވަނާގައި ހިމެނިފައިވާއިރު އާން ބައިވެރިވި 8 މާއްދާގެ ތެރެއިން ތިންމާއްދާއިން އޭސްޓަރ އަދި ފަސްމާއްދާއިން އޭ ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މީދޫ މޮރޮކޯ އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

މީދޫ މޮރޮކޯ އާމިނަތު ޝާޒިޔާ ގަދަ ދިހައެއްގެ 7 ވަނާގައި ހިމެނިފައިވާއިރު ޝާޒިޔާ ބައިވެރި 8 މާއްދާގެ ތެރެއިން ތިން މާއްދާއިން އޭ ސްޓަރ ހަތަރު މާއްދާއިން އޭ އަދި އެއްމާއްދާއިން ބީ ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މިދެދަރިވަރުން ހޯދިކާމިޔާބުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މިދެދަރިވަރުންނަށް ވީއޯއެމްގެ ނަމުގައި މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދިރާގުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތާއެކު ދިރާގު ޕާޓްނާ ފިހާރައެއް ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވައިފި

ދިރާގުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތާއެކު ދިރާގު ޕާޓްނާ ފިހާރައެއް ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ ދިރާގުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ...

ފޮޓޯ : ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި 2020 ވަނައަހަރު ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި ...

ރާއްޖެއިން އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 18 ދިވެހީން ...